SÜMELA MANASTIRINI GEZDİNİZMİ HİÇ

 ÖNDE SİZİ GİRİŞTE ŞÖYLE BİR AĞAÇ KARŞILIYOR
 UZAKTAN DAĞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ İÇİNDE TARİHİN GÜZELLİKLERİ SAKLI


SÜMELA MANASTIRI :Zigana dağı eteklerine kurulmuş görkemli güzel bir yapıdır. Yapı doğa bakımından oldukça sarp yamaca yapılmıştır. Yapının dibinden Meryemana (Panagia) deresi akmaktadır.

Manastırın yapılışı ve yapımı hakkında değişik efsaneler mevcuttur. İnanışa göre burayı Atina’lı Barnabas ile Sophronios adlı iki rahip inşa etmiş. Bu iki rahip  Hz.İsa ve Hz.Meryem’i rüyalarında  görmüşler ve gördükleri yer Sümela manastırının bulunduğu yerdir. Birbirinden habersiz olarak yola çıkan bu iki rahip karşılaştıklarında birbirlerine  gördükleri rüyayı anlatınca beraber manastırın temelini atmışlardır. Manastırın asıl adı Meryem Ana Manastırı’dır. Sümela ise bunun Rumcadaki adıdır. Manastırın M.S 395 yıllarında tamamlandığı tahmin edilmektedir. Trabzon Rum İmparatoru III. Alexios döneminde yapılan bu eserin yapımına elinden geldiğince katkı vermiştir. Bu yüzden eserde kurucusunun III. Alexios olduğuna dair deliller bulunmaktadır.

Sümela manastırını  Hristyanlar tarafından değerli kılan en önemli nokta Hz. Meryem resmidir. İnanışa göre bu manastırda Hz. İsa’nın havarilerinden olan Aziz Lukas’ın çizdiği Hz. Meryem portresidir. Aziz Lukas manastırı kuran rahiplerle birlikte buraya gelmiştir. Ancak bugüne kadar herhangi bir resim bulunamamıştır. Manastır bazı dönemlerde önemini yitirmiş çeşitli yağmalamalara maruz kalmıştır. define avcıları tarafından sıklıkla kazılmış ve bir süre sonra manastırı harabeye dönüştürmüşler. İçinde çeşitli yangınlar çıkmış ve birçok tarihi değeri kaybolmuştur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar